CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

DIGITALIZAREA ACTELOR JURIDICE
în contextul modernizării
serviciilor publice

Secțiuni

 • Deschidere

  Panel de Deschidere

  Moderator: Dl. Sergiu Băieșu, Șeful Departamentului Drept Privat, Facultatea de Drept, USM

  Iurie Țurcanu, Viceprim-ministru pentru digitalizare

  Igor Șarov, Rectorul Universității de Stat din Moldova

  Constantin Rusu, Specialist Senior Sector Public, Reprezentanța Băncii Mondiale în Moldova

 • Panel I

  Digitalizarea serviciilor publice în Republica Moldova. Identitatea electronică și securitatea datelor.

  Moderatoare: Olga Tumuruc, Director Agenția de Guvernare Electronică

  Lilian Carp, deputat, Președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Parlamentul Republicii Moldova

  Veronica Mihailov-Moraru, Secretară de Stat, Ministerul Justiției

  Mircea Eșanu, Director Agenția Servicii Publice

  Gheorghe Pantaz, Director Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

  Rodica Ciobanu, dr. hab. în drept, Șefa Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM

  Daniel-Mihail Sandru, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Românei


  Subiecte cheie:

  • Cadrul legislativ și normativ care schimbă paradigma de prestare a serviciilor publice, conform standardelor europene: Legea cu privire la serviciile publice, Legea cu privire la identificarea electronică și serviciile de încredere.
  • Infrastructura de e-guvernare. Implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” (MGSP), realizări și perspective. Platformele și serviciile digitale create de Agenția de Guvernare Electronică.
  • Riscuri ale digitalizării actelor juridice din perspectiva protecției datelor (RO).
  • Digitalizarea serviciilor publice. Trecerea de la modelul tradițional de prestare a serviciilor publice la cel digital.
  • Identitatea digitală. Securitatea cibernetică în procesul digitalizării serviciilor publice. Protecția datelor cu caracter personal al persoanelor fizice și juridice.
  • Instrumente de măsurare a mecanismelor de modernizare a guvernanței electronice (USM).
 • Panel II

  Digitalizarea actului juridic. Actul juridic electronic

  Moderatoare: Aliona Cara-Rusnac, dr. conf.univ., Departamentul Drept Privat, USM

  Paolo Pier Picarelli, drd., Asociația Avocaților Tineri din Europa, Italia

  Dorin Cimil, dr. conf.univ., Departamentul Drept Privat, USM

  Octavian Cazac, dr. conf.univ., Departamentul Drept Privat, USM

  Radu Alexandru Rizoiu, dr. prof.univ., Facultatea de Drept, Universitatea din București, România

  Radu Șerban, Judecător, București, România

  Tatiana Mihailov, dr. în drept, Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, USM

  Vladimir Palamarciuc, Președintele Asociației Tinerilor Avocați din Europa (EYBA)

  Oksana Kiriak, conferențiar universitar, doctor în drept, Universitatea ”Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina

  Christoph Schmetterer, Universitatea din Viena, Austria


  Subiecte cheie:

  • Reglementarea națională, europeană și internațională în domeniul digitalizării actelor juridice civile
  • Digitalizarea Companiei în EU, Directiva 1151/2019 (Digitalization of the Company in EU and Directive 1151/2019)
  • Impactul parcursului digital asupra dezvoltării legislației civile modernizate
  • Reglementarea UE în materie de contracte digitale
  • Manifestarea voinței în mediul electronic: doar o problemă de formă sau / și de fond
  • Încheierea contractelor prin intermediul platformelor online. Studiu de caz
  • Impactul tehnologiilor digitale asupra dreptului civil în Ucraina (The impact of digital technologies on the civil law in Ukraine)
  • Contractele în format electronic și cerința de semnătură electronică (inclusiv recunoașterea transfrontalieră a semnăturilor electronice, aspecte de probațiune în procesul civil). Semnătura digitală internațională.Recunoașterea semnăturii electronice peste hotarele RM.
  • Aspecte practice privind revocarea contractelor încheiate la distanță
 • Panel III

  Digitalizarea serviciilor juridice - realizări și provocări

  Moderator: Sorin Dolea, avocat, coordonator Dolea & Co

  Sebastiano Nessi, Partner Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (International Arbitration) Geneva, Elveția

  Ivan Philippov, Avocat Asociat, White & Case LLP

  Decebal-Adrian Ghinoiu, colaborator extern, Facultatea de Drept Universitatea din București

  Dinu Vatamanu, Director al Agenției Resurse Informaționale Juridice din cadrul Ministerului Justiției

  Vadim Vintilă, Jurisconsult, Agenția de Guvernare Electronică

  Lucia Popescu, Expertă Național de Lungă Durată

  Malai Turturica Cristina, USAID

  Natalia Balaban, avocată


  Subiecte cheie:

  • Digitalizarea în arbitrajul internațional
  • Competențe digitale pentru prestarea serviciilor juridice la distanță
  • Transmutații digitale în procedura civilă (supra/trans) națională
  • Modernizarea serviciilor juridice prin implementarea tehnologiilor informaționale
  • Digitalizarea Baroului Avocaților din RM
  • Calitatea și eficiența justiției digitalizate
  • Prezentarea proiectului Sporirea transparenței, responsabilități și accesul la sistemul judiciar
  • Profesia de avocat în Metavers
 • Panel IV

  Asistența notarială electronică. Forța juridică a actelor notariale în format electronic.

  Moderator: Vitalii Pistriuga, notar

  Liliana Chirtoacă, Președintele Camerei Notariale din Moldova

  Larry di Matteo, Universitatea din Florida, SUA

  Dr. Jens Bormann, Președintele Camerei Notariale din Germania

  Doina Rotaru, Prim-vicepreședintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

  Valeriu Eșanu, notar, Consiliul Notariat Franța

  Ludmila Beliban-Rățoi, Notară

  Denis Bejenari, Notar


  Subiecte cheie:

  • Smart Contracts (Contractele inteligente bazate pe sisteme Blockchain și Fintech). Contractele moderne.
  • Reglementarea juridică națională și străină în materia asistenței notariale electronice.
  • Premisele asistenței notariale electronice, inclusiv la distanță, în Republica Moldova. Competențele notarului pasibile de a fi exercitate în format electronic și la distanță.
  • Registrele notariale electronice.
  • Circulația actelor notariale în format electronic. Forța juridică a actelor notariale în format electronic. Arhiva notarială digitală.

Parteneri